CLASS CLASS TEACHER CO-CLASS TEACHER
VI Ms. SHALU CHADHA Mrs. JOHRI ARYA
VII Mr. SURESH BABU YADAV Mr. NAKSHTRA SINGH
VIII Mr. ANIL KUMAR SHARMA Mr. RAVI KANT SHRIVASTAVA
IX Mr. MANJEET SINGH SIDHU Mr. RAVI KANT SHRIVASTAVA
X Dr. RANJEET PRASHAD SINHA Mr. RAVI KUMAR VERMA
XI Humanities Mr. GOVIND KUMAR Mr. PRAKASH PARWANI
XI Commerce Mr. DHANNA RAM CHOUDHARY Mr. SUNIL SHARMA
XI Science Mr. SUMIT CHHABRA Mr. PRAKASH PARWANI
XII Humanities Mrs. ANITA SHARMA Ms. MANJU SHARMA
XII Commerce Mrs. RANI SINGH Mrs. MADHULATA
XII Science Mrs. POOJA SRIVASTAVA Mrs. SANDHAYA SHUKLA