CLASS CLASS TEACHER CO-CLASS TEACHER
VI Mrs. JOHRI ARYA Mr. SUSHIL KUMAR SHARMA
VII Ms. SHALLU CHADHA Mr. RAVI KANT SHRIVASTAVA
VIII Mrs. SANDHAYA SHUKLA Mr. RAVI KANT SHRIVASTAVA
IX Mr. ANIL KUMAR SHARMA Mr. SUSHIL KUMAR SHARMA
X Mr. MANJEET SINGH SIDHU Mr. SUNIL KUMAR SHARMA
XI Commerce Mrs.RANI SINGH Mr. SUNIL KUMAR VISHWADEVA
XI Science Mrs.POOJA SHRIVASTAVA Mr. SUNIL KUMAR VISHWADEVA
XII Humanities Mr. GOVIND KUMAR Mr. PRAKASH PARWANI
XII Commerce Mr. DHANNA RAM CHOUDHARY Mr. NAKSHTRA SINGH
XII Science Mr. SUMIT CHHABRA Mr. PRAKASH PARWANI